Wie ben ik

Van opleiding ben ik Master Vertaler/Tolk Nederlands-Frans-Engels. Toen al had ik een passie voor taal en communiceren met mensen. Ik ben dan ook sinds 2012 beëdigde tolk en ik geef taaltrainingen.

Jarenlang heb ik bij een groot voedingsbedrijf gewerkt , en ik heb dat zeer graag gedaan. Tot ik op een bepaald ogenblik besefte en voelde niet meer met producten te willen werken, maar wel met mensen. Ik schreef me in voor loopbaanbegeleiding en in alle gesprekken zat een rode draad: mijn interesse voor mensen.

In 2011 startte ik daarom een opleiding Coaching aan The Coaching Square (ICF gecertificeerd).

Voor mij betekent coaching :

“een uitnodiging om aan perceptieverruiming te doen, zodat er een duurzame gedragsverandering bewerkstelligd wordt. We kijken echter niet alleen naar gedrag, maar veeleer naar de gevoelens en overtuigingen die dat gedrag sturen. Het is een vertragingsproces waarbij mensen, aan de hand van verschillende methodes en technieken, ZELF tot inzichten komen. Bovendien faciliteert coaching de intrinsieke motivatie om het ZELF aan te pakken.”

Naast coaching geef ik ook trainingen en ben ik HR-adviseur.

Het doel waar ik steeds naar toe werk is:

 • Meer omzet en winst
 • Meer efficiëntie
 • Meer klantentevredenheid
 • Minder verloop & absenteïsme

En dit steeds vanuit mijn passie: mensen en omgaan met mensen. En waar komt dan die interesse voor talent vandaan? Ik ben ervan overtuigd dat iedere mens, groot, klein, dik, dun… talenten heeft en het ook waard is iets met die talenten te doen. Je kunt hieraan werken als individu maar ook als bedrijf. Als bedrijven niet alleen oog hebben voor de bedrijfsresultaten, maar ook voor hun mensen en hun welzijn, is dit een win-win voor beide partijen.

Mijn visie over coaching

 • Is toepasbaar voor ieder individu en iedere organisatie: Vereist wel telkens een geïndividualiseerde aanpak naargelang de behoeftes.
 • Is geen eenvoudig proces. Maar wel een effectief proces. U moet uzelf openstellen en durven kijken naar de manier waarop u dingen doet. Vragen stellen ligt aan de basis van iedere verandering.
 • Coaching werkt. Want u bent zelf de drijfveer.  U verheldert uw doelen en ontdekt nieuwe paden om deze te bereiken door het exploreren van perspectieven en uzelf uit te dagen om anders te denken dan u gewend bent.
 • Coaching geeft meetbare en duurzame resultaten.

Mijn waarden

 • Discretie
 • Integriteit
 • Eerlijkheid
 • Vertrouwen