Ervaar de impact van leadershipcoaching

Leadershipcoaching is een vorm van één-op-één coaching. Uw individuele doelen en ambities worden afgestemd op de visie en de strategische doelstellingen van het bedrijf. Hierdoor heeft leadershipcoaching zowel op u als op de organisatie in haar geheel een positieve impact. U ontdekt uw kwaliteiten en leert leiden op een inspirerende en stimulerende manier met optimaal gebruik van het talent van uw medewerkers. U ontwikkelt vaardigheden waarvan vele managers vaak niet de kans krijgen om ze verder te ontplooien.

 

Managen versus Leiden
Managers Leiders
 • Volgen de uitgezette koers
 • Zetten de koers uit
 • Zorgen ervoor dat mensen / medewerkers dingen doen
 • Zorgen ervoor dat medewerkers / mensen dingen willen doen
 • Zorgen ervoor dat mensen de dingen goed doen
 • Zorgen ervoor dat mensen dingen beter (gaan) doen
 • Zorgen ervoor dat mensen de goede dingen doen
 • Zorgen ervoor dat mensen betere dingen (gaan) doen

bron: gebaseerd op Wherren et al., 2000

Word vandaag leider van de toekomst

De manager van vandaag verschilt heel wat van deze van pakweg 10 jaar geleden. “Verandering” is de norm. Mensen en organisaties zijn meer dan ooit onderling verbonden met elkaar. Onze beroepsbevolking telt diverse achtergronden. Snelle technologieën zorgen ervoor dat mensen over heel de wereld samenwerken. Evoluties die andere kwaliteiten vereisen van managers. Een team kan niet langer vanuit een hiërarchie worden geleid. De nieuwe manager luistert, is empatisch en faciliteert.  Leadershipcoaching geeft u nieuwe inzichten en leert u om te gaan met paradoxen. Zo creëert u een motiverende werkomgeving waarin u en uw medewerkers zichzelf maximaal kunnen ontplooien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Voordelen van leadershipcoaching

Uw voordelen

 • U ontwikkelt uw leiderschaps- en communicatievaardigheden en groeit stap voor stap van management over leidinggeven naar echt leiderschap.
 • U verhoogt uw zelfvertrouwen en straalt dit uit.
 • U verbetert uw relaties met uw medewerkers.
 • U krijgt een heldere kijk op uw teamwerking en zet duidelijke doelen.
 • U vermindert uw persoonlijke stress aanzienlijk en krijgt meer ademruimte.
 • Uw balans tussen uw werk en privéleven komt weer in evenwicht.
 • U wordt zelfbewuster en staat meer open voor nieuwe inzichten.
 • U speelt sneller en adequater in op veranderingen.
 • U identificeert conflicten en behandelt deze op een constructieve manier.

De voordelen van leadershipcoaching voor uw organisatie

 • Betere bedrijfsresultaten.
 • Verhoogde productiviteit, verbeterde kwaliteit, meer klantgerichtheid.
 • Meer betrokkenheid en job satisfaction bij u en uw medewerkers.
 • Betere retentie van medewerkers.
 • Open voor innovatie door stimuleren van het “outside-the-box” denken.

 Voorbeelden thema’s voor leadershipcoaching

 • Hoe haal ik betere resultaten?
 • Hoe verbeter ik mijn communicatievaardigheden?
 • Hoe verbeter ik de communicatie binnen mijn team?
 • Hoe laat ik mijn team productiever samenwerken?
 • Hoe pak ik absenteïsme aan?
 • Hoe evolueer ik van leidinggeven naar leiderschap?
 • Hoe behaal ik specifieke doelstellingen?
 • Hoe kan ik beter omgaan met stress?
 • Hoe krijg ik een betere work/life balans?
 • Hoe begeleid ik jonge medewerkers (generatie Y of …)

Voor wie is leadershipcoaching?

 • Ondernemers, managers en teamleaders, high potentials die continu willen evolueren.
 • Lijn- en stafmanagers in productiebedrijven.
 • Beginnende managers, medewerkers die doorgroeien naar een managementfunctie.
 • Ervaren managers die nieuwe uitdagingen ombuigen naar positieve energie.

Interesse in wat leadershipcoaching voor u kan betekenen? Neem meteen contact op

Op zoek naar coaching voor individuele medewerkers? Bekijk individuele coaching voor uw medewerkers